Nycklar och Tags 2018-03-30T22:12:26+02:00

För att kunna komma in på området med bil behövs en Tag. Med den kan man öppna bommen på såväl Habo som Bankerydssidan och även komma in i klubbhuset. För vissa äldre funktioner behövs fortfarande nyckel. Detta gäller t.ex. för att låsa upp och använda mastkran, vaktstugan, faciliteter i Fingals hamn mm.

För att få nyckel eller tag kontaktar man kansliet.

Nycklar  m.m.

Deponeringsavgift
Återbetalas
Nyckel För klubbrum vaktstuga m m
300:—
100:—
Tag 1 För bommar samt entredörr till klubbhus
500:—
400:—
Tag 2 För bommar samt entredörr till klubbhus
200:—
100:—
Radiofjärrkontroll Bil För bommar
(Ej klubbhus, ej återbetalning)
500:—
0:—