Kansli 2016-11-21T08:11:12+01:00

Tjänstgörande kanslist
Björn Petersson

kansli@domsand.org

träffas i klubbhuset i hamnen
måndag till fredag mellan 08.00 – 10.00
på telefon 036-37 76 44 eller 0704 71 32 13