Arbetsråd 2018-03-30T22:12:23+02:00

Alla medlemmar med båtplats i Domsands Båtsällskap ingår i ett arbetsråd.

Arbetsrådens uppgift är att ansvara för olika uppgifter på vår anläggning och dess uthamn m.m. Som medlem är du skyldig att hjälpa till ideellt med detta arbete. Du har möjlighet att välja arbetsråd utifrån speciella kunskaper eller intresse.

Från och med 2016 kommer vi ställa större krav på närvaro och att så många som möjligt hjälper till vid de arbetspass som planeras.

Vi kommer att publicera vilka medlemmar som ingår i respektive arbetsråd här på hemsidan. Vi kommer också försöka ha god framförhållning på de arbetsdagar som planeras, och bjuda in via epost.
På så vis hoppas vi tillsammans kunna göra det nödvändiga arbetet enkelt och trivsamt.

För att komma till respektive arbetsråds sida, där också ingående medlemmar är listade: klicka nedan:

 

El Bryggor Byggnader VVS
Mark  Slipen Fingals Hamn Klubbhuset
Kranar Klubbåtar Arbetsdagar Hemsidan