/Ansvariga i organisationen
Ansvariga i organisationen 2018-11-04T08:55:25+01:00

 Ansvariga i Organisationen  2017

För mer information & kontaktinformation, klicka på respektive arbetsråd.


Arbetsråd

Omfattning

Ansvarig

Kontaktperson i styrelsen

El

Elutrustning, belysning, fyrar, tele

 Bengt Andersson, Tomas Isaksson

Vägar, planer, pirar, trappor, diken, grindar, skyltar, vegetation

Teddy Turesson, Karl Harrius

Håkan Larsson
Tekniskt underhåll av traverskran, mastkran, mastställning, hjullastare och bommar

Rune Carlsson, Anders Berg

Fredrik Ottosson
Klubbhus, hamnkontor, bodar, sliplängan, toaletter

Peter Brengesjö, Jörgen Hallén

Petter Isaksson

Vatten och avlopp, sophantering, miljö

Joakim Klevholmen

Martin Mellqvist

VVS

Vatten, avlopp, sophantering, miljö

Kjell Lindeberg

Anders Hoffmann
Uppläggningsplats, sjösättning, upptagning

Jonny Pettersson

Fredrik Ottosson

Drift och underhåll, städning, uthyrning, vakthållning

Björn Pettersson

Drift och underhåll

Magnus Eklöf

Lars Malmqvist
Arbetsbåtar, roddbåter, båtkärror
 Peter Lehnér, Thomas Helmersson Magnus Axen
Ulrika Rosén Ulrika Rosén
Ansvarar för allt som har med hemsidan. Rickard Lundgren Rickard Lundgren

Information

 

Internet /Hemsidan 2017

För information som skall upp på hemsidan ansvarar Rickard Lundgren
rickard_l@hotmail.com
073-5023872